Зміна цільового призначення земельної ділянки

Цільове призначення земельної ділянки припускає її використання за призначенням, яке визначене затвердженою технічною документацією землеустрою. Але, якщо власник хоче змінити цільове призначення землі, йому необхідно звернутися до відповідних державних органів, що займаються питаннями землеустрою. У Земельному Кодексі України зазначено, що зміна може відбутися за проектами землевідведення, заборона стосується випадків, коли земельна ділянка не відповідає територіальному зонувальному плану. З метою реалізації прав громадян на землю та дотриманням правил користування у законодавстві України передбачено зміну цільового призначення земельної ділянки. Дев’ять категорій, до яких відносяться землі під будівництво, для ведення сільського господарства, енергетичного та промислового користування, тощо, дають можливість якісно та ефективно використовувати земельний фонд. З цією метою створена база даних землі та можливість корегувати та змінювати її призначення.


Земельний кодекс України забезпечує правові засади щодо процедури зміни цільового призначення земельної ділянки. Власник має право ініціювати розробку проекту землеустрою щодо землевідведення та визначення цільового призначення ділянки, враховуючи вимоги законодавства. Порядок проведення зміни цільового призначення майже такий, як і при відведенні землі. Спершу власнику необхідно оформити нотаріально засвідчену заяву, що є підставою для підготовки необхідного пакету документів землеустрою, із зазначенням зміни цільового призначення. Проект землеустрою та його погодження у місцевих державних органах, що мають відповідні повноваження, передбачає отримання додаткових даних про ділянку, розробку схематичних матеріалів та інших робіт. При цьому, важливим є виготовлення детального територіального плану, який забезпечить коректність виконання змін.


Затверджений проект землеустрою передається до органів місцевого самоврядування, який на сесії ради приймає рішення з цього питання. Якщо ділянка розташована за межами населеного пункту, відповідне рішення приймає орган виконавчої влади – державна адміністрація. Після позитивного рішення, проект про зміну призначення ділянки надається до Державного кадастру. Наступним кроком буде звернення до реєстраційної служби для реєстрації права власності та отримання свідоцтва, із врахуванням проведених змін. Власник несе відповідальність за порушення, встановлених законодавством норм, щодо зміни цільового призначення землі. Крім того, це означатиме визнання недійсними рішень державних органів влади та відмову у реєстрації, скасування укладених договорів, тощо.


Розробити та погодити документацію мають право сертифіковані організації, до переліку яких входить Миколаївський міський земельно-кадастровий центр. Ми поетапно проведемо роботу щодо зміни цільового призначення землі, попередньо уклавши клієнтський договір. Маючи кадрову та технічну можливість, ми готові забезпечити якісне виконання поставлених завдань, від розробки документації, до її погодження у всіх інстанціях.